Ordenança reguladora

Consulta la regulació de l’equipament:

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.TR